Menu

Betingelser

BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB AF Listrup Ungdoms- og Idrætsforening

 

Medlemskab

 • Medlemskabet af LUIF er strengt personligt, og kan ikke overdrages til andre.

Indmeldelse

 • Indmeldelse skal ske indtil 2 uger efter første træning. Første træningsdag angives på indmeldelsesblanketten.
 • Indmeldelser, efter at normal kontingentopkrævning er sket, vil altid blive opkrævet med fuldt kontingent for igangværende sæson.
 • Såfremt medlemmet har spillet for en anden klub inden for de seneste 12 måneder, skal gyldigt spillercertifikat afleveres sammen med indmeldelsen.

Træning

 • Al træning foregår på eget ansvar. LUIF påtager sig ikke ansvar for hændelige uheld eller skader.
 • Benskinner er obligatorisk til både træning og kamp.
 • Medlemmet skal til enhver tid følge trænerens anvisninger.
 • Vil medlemmet ikke følge trænerens anvisninger, og det er nødvendigt at bortvise medlemmet, vil indbetalt kontingent være tabt.
 • Medlemmet er forpligtet til, altid at følge det af klubbens bestyrelse, fastsatte ordensreglement samt LUIF’s vedtægter.

Kontingent

 • Kontingent opkrævning sker 2 gange om året: 1. marts, med seneste betalingsdag 1. april, dækkende forårssæsonen og 1. juli med seneste betalingsdato 1. august, dækkende efterårssæsonen.
 • Der opkræves ikke særskilt kontingent for en evt. vintersæson.
 • Som medlem af LUIF er man forpligtet til at betale sit kontingent, indtil skriftlig udmeldelse er modtaget af kasseren.
 • Afmelding/afvisning af kontingent opkrævningen er ikke alene gældende som en udmeldelse, medmindre der samtidig er udmeldt skriftligt overfor kasseren.
 • Manglende rettidig indbetaling af kontingent kan resultere i et gebyr på op til kr. 100,00 pr. rykker.
 • Medlemmer der ikke har betalt kontingent senest 8 dage efter 1. rykker, er ikke berettiget til at deltage i hverken træning eller kamp, før kontingent forholdet er bragt i orden og dokumenteret ved fremvisning af kvittering for kontingentbetalingen.
 • Kontingent opkrævninger, fremsendes altid pr. e-mail, indeholdende betalingslink til online betaling samt betalings id og bankoplysninger til en evt. bankoverførsel

Pause i medlemskab

 • Hvis medlemmet vil holde en længerevarende pause fra fodbold (fx på grund af en skade, skole eller lignende) er det muligt at få medlemskabet stillet i bero, så medlemmet ikke meldes ud men blot undlader at betale kontingent i en nærmere aftalt periode. Skriv til formanden om dette på nicklasthorsen@hotmail.com
 • Efter den aftalte pause periode er det medlemmets forpligtelse at kontakte kasseren og melde at medlemskabet skal aktiveres igen

Udmeldelse

 • Udmeldelse skal altid ske skriftligt til kasseren og gerne med kopi til træneren.
 • Sker udmeldelse midt i, eller sidst i kontingent perioden, skal der betales kontingent for hele perioden
 • Udmeldelse kan sendes via e-mail til kasseren på: nicklasthorsen@hotmail.com
 • Såfremt medlemmet er i kontingent restance, kan udmeldelse ikke ske før skyldigt kontingent er betalt. Ligeså kan der ikke udstedes spillercertifikat til evt. ny klub
Luk