Menu

50'erne

Af Henning Sørensen,


50-erne 


Helt fra fyrrerne og op gennem halvtredserne eksisterede der en Listrup og omegnens Ungdomsforening, hvis aktiviteter først og fremmest var samlet om Listrup Forsamlingshus, der jo nu kun er overlevet som privatbolig. 


Aktiviteterne var først og fremmest baller og den årlige dilettantforestilling, der altid trak fulde huse. Af protokollerne fremgår det, at der f.eks. i 1940 var en årsindtægt på ca. 3.000, hvilket var mange penge dengang… 


Midt i 50-erne brændte Asger Jepsens gård, der lå, hvor nu klubhuset ligger. Gården blev genopført på den anden side af landevejen, og et fremsynet byråd (kommunen hed dengang Karleby-Horreby- Nr. Ørslev) købte grunden med haven og en del af markerne og lavede en sportsplads – den bane, der nu ligger foran klubhuset. 


Når nu forholdene var der, var det fristende at gå i gang, og i sommeren 1957 blev LUIF stiftet. Den er således én af de yngste klubber på Lolland–Falster. Klubbens første formand var Eiler Andreasen, der nu bor i Nykøbing. Meningen var at gå i gang med både fodbold og håndbold, og de samme tanker havde Nørre Ørslev Gymnastikforening (NØG). Efter nogen diskussion enedes man i fordragelighed om, at NØG skulle stå for håndbolden og LUIF for fodbolden. Heldigvis er fordrageligheden fortsat, idet de to klubber som bekendt sammen med den senere opståede Horreby Badmintonklub holder de efterhånden traditionelle halfester i Horrebyhallen. 


Når LUIF først og fremmest blev en fodboldklub skyldtes det ikke mindst P.G. Jensen, der var førstelærer på Nørre Ørslev Skole, der havde til huse, hvor der nu er genbrugssalg. Senere, efter skolens nedlæggelse blev her Brugsforening. PG, som han altid kaldtes, var bidt af en gal fodbold, og han mente, at omegnens ungdom sagtens kunne stille et slagkraftigt hold. 


Det lykkedes også at stable et hold på benene i C-rækken, hvad der i dag svarer til serie 5. En af spillerne var den 14-årige Svend Åge Nielsen, der i dag har klubrekorden med over 400 førsteholdkampe – en rekord, der bliver meget svær at slå. Han blev da også i 1997 i forbindelse med klubbens 40-års jubilæum udnævnt til klubbens 3. æresmedlem – også fordi han uden for banen var et stort aktiv – bl.a. i forbindelse med klubhusbyggerierne. 


Netop klubhus var i 1957 en mangelvare. Man havde et lille træskur i hjørnet ind mod nabogrunden. (Der, hvor der i dag er parkeringsplads over mod Ingemannsson). Her kunne man ugenert klæde om, men hvis man ville i bad, måtte man tage det derhjemme. En gang imellem forbarmede PG sig dog, så man kunne køre op på den lille skole og tage sig et koldt styrtebad i kælderen… 


Også bolde var en mangelvare, og rygtet vil vide, at man i nødstilfælde måtte låne en bold i Systofte, hvis klub var blevet stiftet i 1940. Senere måtte man ty til at låne bold på skolen – et forhold, der jo i dag er omvendt. 
I sidste nummer af klubbladet startede jeg en føljeton om LUIF`s historie. Den sluttede med, at klubben blev stiftet i 1957 som én af de yngste på Lolland-Falster. En bar mark og et træskur til omklædning var, hvad pionererne havde at gøre godt med. 


I 1958 blev der lavet en ny skolelov. Mange vil spørge sig selv, hvad det har med LUIF at gøre? Jeg skal skynde mig at sige: -- meget. 


Ud over forskellige ændringer i strukturen var det vigtigste: I stedet for, at bogligt begavede børn fra landet skulle ind til de større byer for at læse videre efter 7.-klasse (det betød, at de fleste valgte at gå ud af skolen efter 7. for at få sig et job) flyttede man nu skolerne ud på landet, så alle havde en mulighed for en 9-10-årig skolegang tæt på deres bopæl. Det betød også, at sognerådene i de kommuner,(over 1000), der dengang eksisterede, blev nødt til at tage stilling til, hvor disse skoler skulle placeres. Fremsynede og dygtige lokalpolitikere i de tre kommuner i vores område (Karleby/Horreby/Nr. Ørslev, Sdr.Alslev/Sdr.Kirkeby samt Systofte) fandt frem til et fornuftigt samarbejde om oprettelse af en Centralskole, og valget faldt på det højst beliggende sted i området: Møllebakken i Horreby. (Bakken ligger lige bag skolens sportsplads). Samtidig bestemte man, at skolens navn skulle være Møllebakkeskolen, så man slap for det fnidder-fnadder om bynavne, som fandt sted andre steder, og som senere skulle komme efter kommunesammenlægningerne i 1970 og nu dukker op igen med den nye kommunalreform. 

Luk