Menu

Bestyrelse

Formand
ingen img
Henrik "ovi" Prins
Næstformand
ingen img
Uffe Holse
Kasserer
profilepic
Søren Damgaard
Økonomi / Sponsorudvalg
Bestyrelsesmedlem
ingen img
Thomas Jakobsen
Materialer/baner/vedligehold
Bestyrelsesmedlem
ingen img
Tom Christensen
Kioskansvarlig
Bestyrelsesmedlem
profilepic
Rasmus Bergmann
Seniorudvalg, Kluboffice ansvarlig
Suppleant
profilepic
Morten "molle" Christensen
Ungdomsudvalg
Ungdomsformand
profilepic
Mikael Christensen
Suppleant
ingen img
Mathias Baasch
Oldboys afdelingen
Luk