Menu

Referat af generalforsamling d. 10/2

12. februar 2022 kl. 10:47

Referat af den ordinære generalforsamling i LUIF torsdag den 10. februar 2022 kl. 20:00.

Formanden bød de ca. 20 fremmødte medlemmer velkommen og gik direkte over til dagsorden.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog at Nikolaj Møller valgtes som dirigent. Nikolaj Møller modtog valg og valgtes uden modkandidat, og ledte herefter generalforsamlingen. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet via opslag på Facebook og artikel på www.luif.dk den 27. januar, til afholdelse den 10. februar. Da generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel, efter vedtægternes §6, var generalforsamlingen dermed også beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning, herunder udvalgenes beretninger
Formanden beskrev det forgangene år der endnu engang havde stået i coronaens tegn. Det havde på alle måder været et usædvanligt år, der havde budt på to nedlukninger. En masse restriktioner som bestyrelsen løbende skulle forholde sig til, og hvor regler var blevet mildnet og senere strammet igen. På trods af dette, og de dertilhørende udfordringer, har vi en velfungerende ungdomsafdeling. Ikke mindst kva det gode og loyale samarbejde vi har med B1938. Det er vigtigt at huske, at vi er to selvstændige klubber, med egne seniorafdelinger. Vi har gennem årene fået opbygget et godt træningsmiljø og et stærkt fællesskab for alle uanset niveau. Den næste generation seniorspillere til vores 1. og 2. hold er lige på trapperne og det er her vi adskiller os fra mange andre klubber. Vi udvikler vores egne seniorspillere, og ja suppleret med enkelte tilgange udefra, men stammen er vore egne. Den filosofi er vigtig, at vi også i årene fremover holder fast i. Der stor respekt for, at spillerne var blevet hængene på trods af en forårsturnering hvor man tabte mere end man vant. Der stod man sammen, og viste sig som mandfolk. Dette var også den sidste formandsberetning fra den nuværende formand i denne omgang. Det havde været 6 gode, udfordrende, men også spændende år. Der blev reflekteret over de store økonomiske udfordringer klubben havde stået i for 6 år siden, hvor der havde været hvor man troede, at nu var det slut. Man nægtede dog at give op og havde kæmpet videre til dér hvor vi er i dag hvor vi endnu engang kunne præstere et flot regnskab. Stabiliteten i bestyrelsen blev blandt andet fremhævet som én af årsagerne til, at man var lykkedes med de tiltag man havde taget i brug undervejs, og der blev sendt en stor tak til den øvrige bestyrelse for arbejdet. Den afgående formand meddelte, at han dog fortsatte i bestyrelsen med de opgaver og i den rolle hvor der ville være brug for ham, og takkede for at have fået æren for at have blevet betroet posten igennem 6 år.
Til slut blev der udråbt et trefoldigt leve for LUIF.    

Beretningen blev godkendt, og Rasmus Bergmann takkede den afgående formand for indsatsen.

Ungdom: Molle tog sig af beretningen fra ungdomsafdelingen. Efter ophævelsen af diverse corona-restriktioner havde man kæmpet for at komme udover stepperne. Især B1938 havde oplevet en tilgang af piger, og man ville arbejde på, at kunne tiltrække endnu således at der kunne laves et hold. Fodboldskolen blev vanen tro gennemført i uge 26 med 55 deltagende børn, hvilket var helt forrygende. De mindste havde desværre ikke været til nogen stævner i hele 2021, da disse helt var blevet aflyst af DBU. Vi glæder os til, at de atter i 2022 kan komme ud og spille. Samarbejdet med B1938 fungerer helt fantastisk og ambitionen er, at der vil være et tilbud til alle ungdomsårgange. Vi har aftale med NFC om deres Topcenter for U13, og i deres Topcenter for U10 og omkring Udviklingscentret. Theis Ottosens U15 drenge havde lige vundet LF-mesterskabet i Futsal. Vi har haft tre af vores helt unge seniorspillere på hhv. C1 og C2 kurser, og de står nu overfor at skulle på C3 kursus. Det er virkelig flot, at vi i klub af vores størrelse har den mulighed, og det harmonerer med vores målsætning om, at vi skal blive en DBU Børneklub, hvilket vi forventer at blive i løbet af 2022.

Rasmus Bergmann roste hele indsatsen der bliver lagt i ungdomsafdelingen og sendte en særlig ros til vores mange frivillige forældre.

Mathias Christensen fremhævede torsdagsmaden som en fornøjelse og komme ned i klubben til inden træning, hvor 30-40 forældre og børn spiste efter træning.

Beretningen godkendt.

Senior: Rasmus Bergmann gennemgik året i seniorafdelingen. Der havde været godt for selvtilliden og moralen, at komme ned i en lavere række hvor sejrene kommer, efter et hårdt forår. Molle og Ovi styrer 1. holdet og der er godt fremmøde til træning. Tom er i luksusproblemer på serie 2, hvor der ligefrem er vente kø for at komme på hold. Det havde været oppe og vende, om der skulle tilmeldes et 8-mandshold, men bestyrelsen havde valgt ikke og gå videre med den idé, da det altid begynder og knibe med tilmeldingerne mod slutningen af sæsonen.  

Rune Nagel roste bestyrelsens beslutning om ikke, at videre med at oprette et 8-mandshold.

Beretningen godkendt.

Bane- og materiale: Thomas Jakobsen nævnte endnu engang, at alle målene på træningsbanen, med undtagelse af 11-mands målene, efter hver træning skal bæres helt ud i siderne ellers bliver der ikke slået græs. Kommunens melding er klar, de køre ganske enkelt bare udenom de mål der måtte stå når de kommer. Så endnu en klar opfordring om, at man får gjort det hvis man ellers ikke vil spille i højt græs.

Uffe Holse efterlyste, at vi står uden, kridter og at alle og enhver der måtte have lyst, er mere en velkommen til at henvende sig. Det er et arbejde der skal udføres rundt regnet 3 måneder om året, og klubben betaler 9.000 kr.

Beretningen godkendt.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  Søren Damgaard gennemgik det reviderede regnskab. Omsætningen endte på 411.163 kr. mod 427.881 kr. i 2020. 2021 havde sat rekord i sponsorindtægt hvor i alt havde fået 133.353 kr. i kassen. Et fremragende resultat for vores lille klub. Dertil skulle lægges et lidt højere kontingent end i 2020, samt mindre forhøjede indtægter for vareslag og i tilskud fra kommunen. Lokaleomkostningerne viste et lidt mindre forbrug end i 2020, hvilket primært kan tilskrives at vi ikke i lighed med 2020 var blevet ramt af et utæt vandrør. Alt i alt kom vi ud af 2021 med et positivt resultat på 89.116 kr., mod de 117.275 vi kom ud af 2020 med – rigtig godt gået og endnu et år hvor der var blevet arbejdet benhårdt. Dertil bemærkedes det, at vi endnu engang havde forøget vores likvide beholdning fra 222.006 kr. i 2020 til 434.270 kr. i 2020, men Søren bemærkede at der her var tale om, at vi har overtaget Vennernes indestående på deres konto, da denne blev lukket ned af Nordea grundet GDPR-regler. Søren bemærkede, at det ikke i sig selv overhovedet er en målsætning, at klubben skal fungere som en pengemaskine, men at der også gerne skal komme noget ud af den sunde økonomi vi har fået. Vi står overfor at skulle udskifte taget i en ikke alt for uoverskuelig fremtid, og der skulle der gerne ligge lidt på kistebunden. Søren slog et slag for, at flere mange gerne må melde sig under fanerne, så et egentlig sponsorudvalg kan oprettes. Årets sponsorindtægter er et udtryk for de firmaer Søren har kontakt med, og hvis andre tilsvarende kontakter dem man selv kender, så begynder det at se endnu bedre ud næste år.
  lidt malurt var der også, kiosken var endt med et minus på 14.000 kr., hertil skal dog fratrækkes udgifter til indkøb af brødrister og slushice-maskine, men noget var gået galt og der skal strammes op i 2022, så dette ikke gentager sig.


  Det reviderede regnskab godkendt med følgende bemærkninger: Molle roste, at der er velvilje til og ydes diverse småtilskud til ungdommen eks. pizza ifm. afslutning og andet, og at det ikke er noget man skal tikke om.

  Rune Nagel spurgte ind til dankort-terminalen og ville gerne vide hvad vi havde betalt for at have den. Søren oplyste at vi rundt regnet havde betalt 400 kr. i kvartalet, og at den i øvrigt var afmeldt.

  4. Indkomne forslag
  Der var ikke indkommet nogen forslag.

  5. Valg til bestyrelse
  På valg: Rasmus Bergmann, Tom Christensen og Kenneth Jensen. Rasmus Bergmann og Tom Christensen blev begge genvalgt for 2 år. Kenneth Jensen ønskede ikke genvalg, og Henrik Ovi blev herefter valgt for 2 år.
  Thomas Jakobsen havde tilkendegivet, at han ville stille sin bestyrelsespost til rådighed, hvis nogen ønskede at overtage den, hvilket dog ikke var tilfældet og fortsætte dermed endnu ét år i bestyrelsen.

  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  Nuværende suppleanter Morten Christensen og Rune Nagel var begge villige til genvalg. Begge genvalgt uden modkandidater for 1 år.
 2. Valg af revisorer.
  Martin Skod og Anders von Würden er nuværende revisorer. Begge blev genvalgt uden modkandidater. Dirigenten fandt det ikke hensigtsmæssigt, at begge revisorer er på valg hvert år, hvorfor Martin Skod valgtes for 2 år, og Anders von Würden for 1 år.
 3. Eventuelt.
  Der var intet under dette punkt.

Nørre Ørslev den 10. februar 2022.
Referent: Nicklas Thorsen

Luk