Menu

LUIF genåbner - med restriktioner

image
17. maj 2020 kl. 09:27
LUIF genåbner, dog med visse restriktioner, jævnfør DBU's Corona-protokol.

Tirsdag den 19/5 - lad os huske denne dato. Dagen hvor vi genåbner LUIF.

Bestyrelsen har forsøgt at udarbejde en plan for genåbningen af LUIF. I kan finde information herom herunder. Har i nogle tvivlsspørgsmål, er vi meget velkomne til at rette henvendelse til bestyrelsen. Vi ser frem til, at se jer igen, så vi igen kan få lidt liv i vores alle sammens klub.

Vi håber i vil hjælpe os med at efterleve DBUs retningslinier i forbindelse med genopstarten, så vi alle får en god oplevelse herved.

Opstartsplan

Hold Opstartsdato Ugedage Tidsrum
U4-U6 Opstartsdato desværre ikke klar    
U7-U10 26/5 2020 Tirsdag og Torsdag 16:45 - 17:45
U12-U13 19/5 2020 (i B. 1938) Tirsdag og Torsdag 17:00 - 18:00 (10:00 - 11:00 Kr. Himmelfart)
Herre senior 19/5 2020 Tirsdag og Torsdag 18:30 - 20:00

 

Baneoversigt

Billedet kan også ses i større opløsning her.

 

Guidelines for gennemførelse af træning under DBU's Corona-protokol:

Før træning:

 • Sundhedsmyndighedernes anbefalinger følges.
 • Spillere og frivillige i en risikogruppe skal være ekstra opmærksomme ift. genstart af træning. 
 • Alle møder omklædt til tiden (ikke før) og går direkte til deres træningsgruppe.
 • Hvis børn afleveres af deres forældre, skal dette ske uden for anlægget, da der ikke må være tilskuere på anlægget.
 • Kun træneren har adgang til boldrum og skal alene tage bolde og kegler ud.
 • Der vælges et sæt bolde og kegler, som kun bruges af den enkelte gruppe under træningen. Bruges der overtræksveste, skal disse vaskes efter brug.
 • Der må trænes i grupper af maksimum 10 personer inklusive voksen/træner.
 • Drikkedunke skal medbringes fyldte hjemmefra og må ikke deles med andre.
 • Alle spillere og trænere vasker hænder/spritter hænder af, inden de går til træning. Det anbefales, at der i klubben er mulighed for at spritte hænder af. Der bør ikke være fælles håndklæder. 

 

Under træning: 
 • Der skal altid være én træner eller voksen til stede pr. gruppe.
 • Under træning er det kun den ansvarlige, der må flytte kegler og mål.
 • Det anbefales, at hovedstød begrænses mest muligt.
 • Det anbefales, at boldkontakt med hænderne begrænses mest muligt med undtagelse af målmanden, der skal bruge EGNE handsker, som skal være vasket af før træning.
 • Det anbefales, at træningen tilrettelægges, så man kun har sporadisk kropskontakt.
 • Der må ikke skiftes ud i grupper under træning.
 • De enkelte grupper skal holdes separate og må ikke blande sig med hinanden under træning. 

Efter træning: 
 • Alle forlader træningen lige efter den er slut. Anlægget skal forlades alene, ikke i grupper. Trænerne skal være særlig opmærksomme ved skiftet mellem træningshold.
 • Træneren vasker alle rekvisitter af med vand og sæbe.
 • Hvis en spiller eller en leder får symptomer på sygdom og får konstateret COVID-19, skal klubben, trænere og medspillere orienteres om dette. 

Ved sygdom:
 • Personer med symptomer på COVID-19 bør ikke møde til træning. Personer må først møde til træning igen 48 timer efter symptomerne er ophørt. Personer hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge sundhedsstyrelsens anbefalinger for ”nære kontakter”.
Retningslinjer til antal træningsgrupper og spillere pr. bane: Alle træningssessioner skal iagttage forsamlingsforbuddet. Der må ikke være flere end [pr. 7. maj] 10 personer forsamlet i forbindelse med aktiviteten. Hvis man udnytter større arealer, hvor flere end 10 kan træne i forskellige grupper på det samlede areal samtidigt, må grupperne ikke samles, ej heller selv om de kan opretholde mere end 2 meters afstand.

Banerne skal være tydelig afmærket og minimum afstand på 2 meter mellem hver bane – dette gælder hele vejen rundt. Det er vigtigt, at der er tilstrækkelig stor afstand mellem banerne til, at grupper på forskellige baner ikke kommer i nærheden af hinanden, så der ikke er risiko for at bryde reglerne om forsamlingsforbuddet. Det er den enkelte forening, der selv sørger for at vurdere og har ansvaret for at etablere tilstrækkelig afstand.

Ved at afmærke flest muligt 5-mandsbaner, kan klubben altså få flere spillere i gang med at træne under retningslinjerne.

Det er tilladt at opdele en 11 mandsbane i fire 5-mandsbaner. Dette gælder også kunstgræsbaner.
Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Til afmærkning kan anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.

Der må ikke opholde sig personer i rummet mellem banerne eller andre steder rundt om banerne. Der må derfor ikke være tilskuere på anlægget, da anlægget så kan opfattes som et stort område med for mange mennesker forsamlet.
Sportslig hilsen
LUIFs bestyrelse
Luk